stefakova.m@seznam.cz
602774645

Vedení účetnictví, zpracování mezd i DPH

    Home / Vedení účetnictví, zpracování mezd i DPH

Vedení účetnictví, zpracování mezd i DPH

Zpracování podvojného účetnictví nebo daňové evidence v plném rozsahu nebo dle požadavků klienta. Zpracování účetnictví pro plátce i neplátce DPH. Zpracování za libovolné časové období – měsíčně, čtvrtletně. Nabízím i rekonstukci, zpětné zprácování nebo kontrolu účetnictví.

Vedení personální a mzdové evidence

  • Zpracování mezd a personalistiky pro malé i velké organizace.
  • Vypracování mzdových lístků, výplatních listin, bankovních příkazů. Formuláře a přehledy pro všechny typy odvodů pro sociální a zdravotní pojištění. Roční mzdové vyúčtování, zpracování a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně z příjmů placené srážkou atd.
  • Výpočet, vyplnění a případně doručení přihlášek, odhlášek a přehledů pojišťovnám.
  • Evidence osobních údajů zaměstnanců – pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, platové výměry, hmotná odpovědnost atd.

Finanční plánování a poradenství

Komplexní finanční plánování a poradenství. Zajišťuji služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investování (zajištění příjmů, zajištění finanční nezávislosti, úvěry, půjčky, spoření, investování, pojištění, kontrola smluv atd.). Dlouhodobý servis a spolupráce.

Zastupování na úřadech

Na základě plné moci zastoupím klienty na úřadech, jednání nebo kontrolách na úřadech.

Daňové služby

Vyplnění všech typů daňových přiznání – daně z příimů, daně z přidané hodnoty, silniční daně, darovací daně, daně z převodu nemovitostí, dědictví atd.