stefakova.m@seznam.cz
602774645

Daňový kalendář 2013

    Home / vše / Daňový kalendář 2013

Daňový kalendář 2013

0

Daňový kalendář pro rok 2013

Prohlédněte si daňový kalendář pro rok 2013.

 

LEDEN 2013
pondělí 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011
pondělí 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2011
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2011 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2011
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2011
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2011
úterý 31. biopaliva hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2011
daň z nemovitostí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2013
daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2011
ÚNOR 2013
čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2011 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2013 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2011
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pondělí 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2011 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. spotřební daň daňové přiznání za leden 2013
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2013 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty ddaňové přiznání a daň za leden 2013 – souhrnné hlášení za leden 2013
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2013
středa 29. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2013
BŘEZEN 2013
čtvrtek 1. daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011
pondělí 12. spotřební daň splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
podání hlášení platebního zprostředkovatele
úterý 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2011
pondělí 26. spotřební daň daňové přiznání za únor 2013
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2013 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor 2013 – souhrnné hlášení za únor 2013
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013
DUBEN 2013
pondělí 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2013
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
daň darovací podání přiznání k dani darovací v případě bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů
pondělí 9. spotřební daň splatnost daně za únor 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2013
pátek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. spotřební daň splatnost daně za únor 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. spotřební daň daňové přiznání za březen 2013
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2013 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2013
souhrnné hlášení za březen 2013 a 1. čtvrtletí 2013
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2013
pondělí 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2013
KVĚTEN 2013
středa 2. daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2011
čtvrtek 10. spotřební daň splatnost daně za březen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 25. spotřební daň splatnost daně za březen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2013
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2013 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2013 – souhrnné hlášení za duben 2013
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2013
čtvrtek 31. daň z příjmů oodvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2013
daň z nemovitostí splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
ČERVEN 2013
pondělí 11. spotřební daň splatnost daně za duben 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
středa 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za duben 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za květen 2013
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2013 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen 2013 – souhrnné hlášení za květen 2013
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2013
ČERVENEC 2013
pondělí 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2013
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2011, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
úterý 10. spotřební daň splatnost daně za květen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2013
pátek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za květen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2013
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2013 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2013
souhrnné hlášení za červen 2013 a 2. čtvrtletí 2013
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2013
úterý 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2013
SRPEN 2013
čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za červen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. spotřební daň splatnost daně za červen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. spotřební daň daňové přiznání za červenec 2013
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2013 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za červenec 2013 – souhrnné hlášení za červenec 2013
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2013
pátek 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2013
daň z nemovitostí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
ZÁŘÍ 2013
pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za červenec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 24. spotřební daň splatnost daně za červenec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. spotřební daň daňové přiznání za srpen 2013
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2013 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za srpen 2013 – souhrnné hlášení za srpen 2013
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2013
ŘÍJEN 2013
pondělí 1. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2013
středa 10. spotřební daň splatnost daně za srpen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2013
pondělí 22. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 25. spotřební daň splatnost daně za srpen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2013
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2013 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2013
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2013 a za září 2013
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2013
středa 31. daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace podle § 106a zákona o DPH
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2013
LISTOPAD 2013
pátek 9. spotřební daň splatnost daně za září 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. spotřební daň daňové přiznání za říjen 2013
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2013 (pokud vznikl nárok)
splatnost daně za září 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za říjen 2013 – souhrnné hlášení za říjen 2013
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2013
pátek 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2013
daň z nemovitostí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
PROSINEC 2013
pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2013, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70% roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48%
čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 27. spotřební daň splatnost daně za říjen 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2013
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2013 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za listopad 2013 – souhrnné hlášení za listopad 2013
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2013
pondělí 31.12. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2013

Zdroj: MF ČR – Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2013